Etap 1
Etap 2
Etap 3
Etap 4
Etap 5
Etap 6
Przeprowadzenie międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej
Rozstrzygnięcie konkursu
Udzielenie zamówienia zwycięzcy konkursu
Prace projektowe
Przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy części edukacyjnej, zaprojektowanie części edukacyjnej
Rozpoczęcie prac budowlanych

Maj-Listopad 2016
25 Listopada 2016
I kwartał 2017
2017
II połowa 2017
2018/2019